มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9893' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8721,11452,8754,9899,9895,10562,8729,11089,17677,22457,8759,9901,22839,11090,8735,9913,10828,8752 Array ( [0] => 8721 [1] => 11452 [2] => 8754 [3] => 9899 [4] => 9895 [5] => 10562 [6] => 8729 [7] => 11089 [8] => 17677 [9] => 22457 [10] => 8759 [11] => 9901 [12] => 22839 [13] => 11090 [14] => 8735 [15] => 9913 [16] => 10828 [17] => 8752 )