มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9893' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,11096,8736,9903,11095,8732,20091,10232,11094,22556,9911,9905,11086,9907,8723,22456,9892,8745 Array ( [0] => 11486 [1] => 11096 [2] => 8736 [3] => 9903 [4] => 11095 [5] => 8732 [6] => 20091 [7] => 10232 [8] => 11094 [9] => 22556 [10] => 9911 [11] => 9905 [12] => 11086 [13] => 9907 [14] => 8723 [15] => 22456 [16] => 9892 [17] => 8745 )