สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9892' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8723,8734,8756,9907,8750,8755,11486,20947,19967,8729,8743,9898,10829,8746,8744,9915,10559,11096 Array ( [0] => 8723 [1] => 8734 [2] => 8756 [3] => 9907 [4] => 8750 [5] => 8755 [6] => 11486 [7] => 20947 [8] => 19967 [9] => 8729 [10] => 8743 [11] => 9898 [12] => 10829 [13] => 8746 [14] => 8744 [15] => 9915 [16] => 10559 [17] => 11096 )