สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9892' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21229,8727,9904,8747,17703,8737,10561,9915,17699,8761,9902,9916,9912,13053,9914,8746,9894,11092 Array ( [0] => 21229 [1] => 8727 [2] => 9904 [3] => 8747 [4] => 17703 [5] => 8737 [6] => 10561 [7] => 9915 [8] => 17699 [9] => 8761 [10] => 9902 [11] => 9916 [12] => 9912 [13] => 13053 [14] => 9914 [15] => 8746 [16] => 9894 [17] => 11092 )