สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9892' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15565,11087,9905,8726,22556,9911,10232,8734,8729,9895,8739,9907,13157,9903,10829,8733,11486,9914 Array ( [0] => 15565 [1] => 11087 [2] => 9905 [3] => 8726 [4] => 22556 [5] => 9911 [6] => 10232 [7] => 8734 [8] => 8729 [9] => 9895 [10] => 8739 [11] => 9907 [12] => 13157 [13] => 9903 [14] => 10829 [15] => 8733 [16] => 11486 [17] => 9914 )