พรีออเดอร์

.

9,200 BAHT
10800 BAHT
พรีออเดอร์

To celebrate the four year anniversary of "The Idolmaster Million Stars", comes a blue-ray set featuring the complete 3 days live event held in Budokan.
Special Feature / Bonus Track: bonus video footage, audio commentary (5.1ch surround sound)

q select pid from dex_product where pid<>'9795' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8401,14249,5414,16056,6256,3572,1400,3156,3253,3260,3252,11612,9774,8269,17295,11608,3261,6255 Array ( [0] => 8401 [1] => 14249 [2] => 5414 [3] => 16056 [4] => 6256 [5] => 3572 [6] => 1400 [7] => 3156 [8] => 3253 [9] => 3260 [10] => 3252 [11] => 11612 [12] => 9774 [13] => 8269 [14] => 17295 [15] => 11608 [16] => 3261 [17] => 6255 )