พรีออเดอร์

.

9,200 BAHT
10800 BAHT
พรีออเดอร์

To celebrate the four year anniversary of "The Idolmaster Million Stars", comes a blue-ray set featuring the complete 3 days live event held in Budokan.
Special Feature / Bonus Track: bonus video footage, audio commentary (5.1ch surround sound)

q select pid from dex_product where pid<>'9795' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1381,8371,10176,11619,6255,6410,5098,1386,4070,5254,1317,18977,13594,13084,5930,4220,3572,3639 Array ( [0] => 1381 [1] => 8371 [2] => 10176 [3] => 11619 [4] => 6255 [5] => 6410 [6] => 5098 [7] => 1386 [8] => 4070 [9] => 5254 [10] => 1317 [11] => 18977 [12] => 13594 [13] => 13084 [14] => 5930 [15] => 4220 [16] => 3572 [17] => 3639 )