พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release including illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'9781' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17868,16075,9129,15040,17878,17874,16078,3368,2871,15042,17872,15067,19351,15054,15051,17892,17915,17902 Array ( [0] => 17868 [1] => 16075 [2] => 9129 [3] => 15040 [4] => 17878 [5] => 17874 [6] => 16078 [7] => 3368 [8] => 2871 [9] => 15042 [10] => 17872 [11] => 15067 [12] => 19351 [13] => 15054 [14] => 15051 [15] => 17892 [16] => 17915 [17] => 17902 )