พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2602,203,22090,3222,1482,20543,22165,5449,4225,4849,6275,21919,7908,22129,21235,6603,2730,508 Array ( [0] => 2602 [1] => 203 [2] => 22090 [3] => 3222 [4] => 1482 [5] => 20543 [6] => 22165 [7] => 5449 [8] => 4225 [9] => 4849 [10] => 6275 [11] => 21919 [12] => 7908 [13] => 22129 [14] => 21235 [15] => 6603 [16] => 2730 [17] => 508 )