พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9778' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4962,24121,2703,5179,22465,13031,3527,22164,4980,1707,6468,6989,12887,6119,22270,6958,5145,13378 Array ( [0] => 4962 [1] => 24121 [2] => 2703 [3] => 5179 [4] => 22465 [5] => 13031 [6] => 3527 [7] => 22164 [8] => 4980 [9] => 1707 [10] => 6468 [11] => 6989 [12] => 12887 [13] => 6119 [14] => 22270 [15] => 6958 [16] => 5145 [17] => 13378 )