พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายก.พ.2561

10,800 BAHT
12800 BAHT
พรีออเดอร์

Memorial CD box of "Love Live!" hit anime series featuring third solo series for a total of 27 discs!!!

q select pid from dex_product where pid<>'9741' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1229,4602,3008,1856,1684,2517,1970,4728,1259,21811,4614,1244,7651,1240,1264,4453,21174,1897 Array ( [0] => 1229 [1] => 4602 [2] => 3008 [3] => 1856 [4] => 1684 [5] => 2517 [6] => 1970 [7] => 4728 [8] => 1259 [9] => 21811 [10] => 4614 [11] => 1244 [12] => 7651 [13] => 1240 [14] => 1264 [15] => 4453 [16] => 21174 [17] => 1897 )