พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายก.พ.2561

10,800 BAHT
12800 BAHT
พรีออเดอร์

Memorial CD box of "Love Live!" hit anime series featuring third solo series for a total of 27 discs!!!

q select pid from dex_product where pid<>'9741' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23090,1243,2774,4609,10256,1261,23089,1279,10262,6697,4450,1860,2785,22972,9749,2517,4608,22507 Array ( [0] => 23090 [1] => 1243 [2] => 2774 [3] => 4609 [4] => 10256 [5] => 1261 [6] => 23089 [7] => 1279 [8] => 10262 [9] => 6697 [10] => 4450 [11] => 1860 [12] => 2785 [13] => 22972 [14] => 9749 [15] => 2517 [16] => 4608 [17] => 22507 )