เพื่อที่จะชวยซาคุมะที่หายตัวไป ชิโอริจึงเข้าไปใน 'ป่าต้องสาป' ทั้งที่ถูกสั่งห้ามเอาไว้ และนั่นทำให้เธอรับรู้ความหมายของ 'สัญญา' ในอดีต

ชีวิตที่แบกรับความโดดเดี่ยวของวึงะ ความลับของเขากำลังจะถูกเปิดเผยในเล่มสองนี้แล้ว!!

KIRI-11-002C
/
หนังสือ
  • DEXPRESS