สินค้าเหลือน้อย

7,000 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'9672' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23057,18501,3610,13240,10363,5976,3213,3214,9592,6286,2707,7224,4815,9596,4818,3926,10541,8568 Array ( [0] => 23057 [1] => 18501 [2] => 3610 [3] => 13240 [4] => 10363 [5] => 5976 [6] => 3213 [7] => 3214 [8] => 9592 [9] => 6286 [10] => 2707 [11] => 7224 [12] => 4815 [13] => 9596 [14] => 4818 [15] => 3926 [16] => 10541 [17] => 8568 )