สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,940,941,372,362,369,952,956,365,948,957,366,368,949,954,953,363,361,2820 Array ( [0] => 940 [1] => 941 [2] => 372 [3] => 362 [4] => 369 [5] => 952 [6] => 956 [7] => 365 [8] => 948 [9] => 957 [10] => 366 [11] => 368 [12] => 949 [13] => 954 [14] => 953 [15] => 363 [16] => 361 [17] => 2820 )