สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2721,2720,2719,2819,949,2466,2841,2820,965,940,367,950,958,2840,1305,369,2468,956 Array ( [0] => 2721 [1] => 2720 [2] => 2719 [3] => 2819 [4] => 949 [5] => 2466 [6] => 2841 [7] => 2820 [8] => 965 [9] => 940 [10] => 367 [11] => 950 [12] => 958 [13] => 2840 [14] => 1305 [15] => 369 [16] => 2468 [17] => 956 )