สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2841,2819,959,2820,953,966,2840,2716,958,2468,368,367,2839,957,939,1305,963,362 Array ( [0] => 2841 [1] => 2819 [2] => 959 [3] => 2820 [4] => 953 [5] => 966 [6] => 2840 [7] => 2716 [8] => 958 [9] => 2468 [10] => 368 [11] => 367 [12] => 2839 [13] => 957 [14] => 939 [15] => 1305 [16] => 963 [17] => 362 )