สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2713,2721,364,957,963,2840,2468,366,952,940,367,2718,955,966,965,958,960,956 Array ( [0] => 2713 [1] => 2721 [2] => 364 [3] => 957 [4] => 963 [5] => 2840 [6] => 2468 [7] => 366 [8] => 952 [9] => 940 [10] => 367 [11] => 2718 [12] => 955 [13] => 966 [14] => 965 [15] => 958 [16] => 960 [17] => 956 )