สินค้าหมด

DIY

55 BAHT

โมเดลกระดาษ IP-0501,DR-0501

สร้างโมเดล 3D ของ Dr. แว่น และ I-pong ให้สนุกกันเถอะ ! 

q select pid from dex_product where pid<>'967' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,953,2713,956,965,2820,367,963,365,364,966,950,962,955,940,372,2841,2721,958 Array ( [0] => 953 [1] => 2713 [2] => 956 [3] => 965 [4] => 2820 [5] => 367 [6] => 963 [7] => 365 [8] => 364 [9] => 966 [10] => 950 [11] => 962 [12] => 955 [13] => 940 [14] => 372 [15] => 2841 [16] => 2721 [17] => 958 )