มีสินค้า

กางเกงยีนส์

150 BAHT
399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'966' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2721,366,950,363,365,954,372,959,368,2718,952,2716,951,955,369,948,2712,941 Array ( [0] => 2721 [1] => 366 [2] => 950 [3] => 363 [4] => 365 [5] => 954 [6] => 372 [7] => 959 [8] => 368 [9] => 2718 [10] => 952 [11] => 2716 [12] => 951 [13] => 955 [14] => 369 [15] => 948 [16] => 2712 [17] => 941 )