มีสินค้า

กางเกงยีนส์

150 BAHT
399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'966' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2721,2719,2839,369,2468,933,364,948,957,2819,958,936,362,950,951,1305,368,2466 Array ( [0] => 2721 [1] => 2719 [2] => 2839 [3] => 369 [4] => 2468 [5] => 933 [6] => 364 [7] => 948 [8] => 957 [9] => 2819 [10] => 958 [11] => 936 [12] => 362 [13] => 950 [14] => 951 [15] => 1305 [16] => 368 [17] => 2466 )