มีสินค้า

กางเกงยีนส์

150 BAHT
399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'966' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2466,962,2841,365,965,2819,2468,2719,957,366,362,361,954,1305,951,948,949,956 Array ( [0] => 2466 [1] => 962 [2] => 2841 [3] => 365 [4] => 965 [5] => 2819 [6] => 2468 [7] => 2719 [8] => 957 [9] => 366 [10] => 362 [11] => 361 [12] => 954 [13] => 1305 [14] => 951 [15] => 948 [16] => 949 [17] => 956 )