มีสินค้า

กางเกงยีนส์

229 BAHT
299 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'965' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,369,2718,963,372,956,2468,955,957,949,960,2717,939,364,933,958,2719,367,936 Array ( [0] => 369 [1] => 2718 [2] => 963 [3] => 372 [4] => 956 [5] => 2468 [6] => 955 [7] => 957 [8] => 949 [9] => 960 [10] => 2717 [11] => 939 [12] => 364 [13] => 933 [14] => 958 [15] => 2719 [16] => 367 [17] => 936 )