มีสินค้า

กางเกงยีนส์

229 BAHT
299 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'965' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,372,368,962,936,952,2719,2717,2712,2468,2840,957,361,955,958,933,2713,940,967 Array ( [0] => 372 [1] => 368 [2] => 962 [3] => 936 [4] => 952 [5] => 2719 [6] => 2717 [7] => 2712 [8] => 2468 [9] => 2840 [10] => 957 [11] => 361 [12] => 955 [13] => 958 [14] => 933 [15] => 2713 [16] => 940 [17] => 967 )