มีสินค้า

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9643' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5758,197,7229,1509,7233,1455,10909,5762,22509,22510,10910,9713,194,196,195,5768,198,5767 Array ( [0] => 5758 [1] => 197 [2] => 7229 [3] => 1509 [4] => 7233 [5] => 1455 [6] => 10909 [7] => 5762 [8] => 22509 [9] => 22510 [10] => 10910 [11] => 9713 [12] => 194 [13] => 196 [14] => 195 [15] => 5768 [16] => 198 [17] => 5767 )