มีสินค้า

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9643' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7229,196,7232,10910,5762,5757,9713,1509,7233,5761,22509,9369,5758,194,197,22510,5759,198 Array ( [0] => 7229 [1] => 196 [2] => 7232 [3] => 10910 [4] => 5762 [5] => 5757 [6] => 9713 [7] => 1509 [8] => 7233 [9] => 5761 [10] => 22509 [11] => 9369 [12] => 5758 [13] => 194 [14] => 197 [15] => 22510 [16] => 5759 [17] => 198 )