สินค้าหมด

500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9635' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6974,787,4799,789,3213,4800,6004,21961,3580,4790,4863,10017,1171,794,4113,4331,6153,9596 Array ( [0] => 6974 [1] => 787 [2] => 4799 [3] => 789 [4] => 3213 [5] => 4800 [6] => 6004 [7] => 21961 [8] => 3580 [9] => 4790 [10] => 4863 [11] => 10017 [12] => 1171 [13] => 794 [14] => 4113 [15] => 4331 [16] => 6153 [17] => 9596 )