มีสินค้า

390 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9610' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,122,21730,20983,14926,24109,18908,18309,21160,18767,2173,24480,9820,20030,5276,20342,13862,12928,21513 Array ( [0] => 122 [1] => 21730 [2] => 20983 [3] => 14926 [4] => 24109 [5] => 18908 [6] => 18309 [7] => 21160 [8] => 18767 [9] => 2173 [10] => 24480 [11] => 9820 [12] => 20030 [13] => 5276 [14] => 20342 [15] => 13862 [16] => 12928 [17] => 21513 )