มีสินค้า

390 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9610' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22719,2652,5956,4485,9110,22313,42,22625,22717,19832,8867,4391,8047,8023,11914,10033,21133,16201 Array ( [0] => 22719 [1] => 2652 [2] => 5956 [3] => 4485 [4] => 9110 [5] => 22313 [6] => 42 [7] => 22625 [8] => 22717 [9] => 19832 [10] => 8867 [11] => 4391 [12] => 8047 [13] => 8023 [14] => 11914 [15] => 10033 [16] => 21133 [17] => 16201 )