มีสินค้า

390 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9610' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23762,21581,2197,18299,9670,13785,19476,20573,11018,9428,23056,9475,12814,18165,18652,1851,8022,21007 Array ( [0] => 23762 [1] => 21581 [2] => 2197 [3] => 18299 [4] => 9670 [5] => 13785 [6] => 19476 [7] => 20573 [8] => 11018 [9] => 9428 [10] => 23056 [11] => 9475 [12] => 12814 [13] => 18165 [14] => 18652 [15] => 1851 [16] => 8022 [17] => 21007 )