มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18430,19691,15389,19844,14857,14886,20159,9560,14855,22260,22027,15688,13462,20269,16330,14871,16238,14885 Array ( [0] => 18430 [1] => 19691 [2] => 15389 [3] => 19844 [4] => 14857 [5] => 14886 [6] => 20159 [7] => 9560 [8] => 14855 [9] => 22260 [10] => 22027 [11] => 15688 [12] => 13462 [13] => 20269 [14] => 16330 [15] => 14871 [16] => 16238 [17] => 14885 )