มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16261,18429,17347,14868,19691,13456,22891,15906,9988,22370,5151,16233,21957,16231,14862,22342,17861,9565 Array ( [0] => 16261 [1] => 18429 [2] => 17347 [3] => 14868 [4] => 19691 [5] => 13456 [6] => 22891 [7] => 15906 [8] => 9988 [9] => 22370 [10] => 5151 [11] => 16233 [12] => 21957 [13] => 16231 [14] => 14862 [15] => 22342 [16] => 17861 [17] => 9565 )