สินค้าหมด

1,599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9565' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14148,20865,9556,14965,15906,16247,5149,9544,23184,9548,16233,16260,10434,14042,22338,16263,16256,14856 Array ( [0] => 14148 [1] => 20865 [2] => 9556 [3] => 14965 [4] => 15906 [5] => 16247 [6] => 5149 [7] => 9544 [8] => 23184 [9] => 9548 [10] => 16233 [11] => 16260 [12] => 10434 [13] => 14042 [14] => 22338 [15] => 16263 [16] => 16256 [17] => 14856 )