สินค้าหมด

999 BAHT
1599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9564' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16250,14430,14033,9988,9540,13840,19843,22369,18435,14886,14861,9545,14877,9569,16254,23182,9555,14042 Array ( [0] => 16250 [1] => 14430 [2] => 14033 [3] => 9988 [4] => 9540 [5] => 13840 [6] => 19843 [7] => 22369 [8] => 18435 [9] => 14886 [10] => 14861 [11] => 9545 [12] => 14877 [13] => 9569 [14] => 16254 [15] => 23182 [16] => 9555 [17] => 14042 )