สินค้าหมด

999 BAHT
1599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9564' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13841,9550,15687,19687,14870,14866,18181,9563,15684,16052,23182,20269,19842,23184,16258,19690,19694,18430 Array ( [0] => 13841 [1] => 9550 [2] => 15687 [3] => 19687 [4] => 14870 [5] => 14866 [6] => 18181 [7] => 9563 [8] => 15684 [9] => 16052 [10] => 23182 [11] => 20269 [12] => 19842 [13] => 23184 [14] => 16258 [15] => 19690 [16] => 19694 [17] => 18430 )