สินค้าหมด

999 BAHT
1599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9564' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13458,16235,16257,19689,16233,15716,14860,14873,16251,16246,9543,16253,22341,17348,9988,9567,14859,14041 Array ( [0] => 13458 [1] => 16235 [2] => 16257 [3] => 19689 [4] => 16233 [5] => 15716 [6] => 14860 [7] => 14873 [8] => 16251 [9] => 16246 [10] => 9543 [11] => 16253 [12] => 22341 [13] => 17348 [14] => 9988 [15] => 9567 [16] => 14859 [17] => 14041 )