มีสินค้า

1,599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9554' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13767,18769,17232,18181,14862,9557,11725,9987,5148,16252,16241,16242,9566,16246,21957,23183,9988,9548 Array ( [0] => 13767 [1] => 18769 [2] => 17232 [3] => 18181 [4] => 14862 [5] => 9557 [6] => 11725 [7] => 9987 [8] => 5148 [9] => 16252 [10] => 16241 [11] => 16242 [12] => 9566 [13] => 16246 [14] => 21957 [15] => 23183 [16] => 9988 [17] => 9548 )