มีสินค้า

1,599 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9543' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5153,16330,16237,14855,16253,20865,16052,14861,23447,11979,5150,14041,22028,13461,9554,24693,22338,9570 Array ( [0] => 5153 [1] => 16330 [2] => 16237 [3] => 14855 [4] => 16253 [5] => 20865 [6] => 16052 [7] => 14861 [8] => 23447 [9] => 11979 [10] => 5150 [11] => 14041 [12] => 22028 [13] => 13461 [14] => 9554 [15] => 24693 [16] => 22338 [17] => 9570 )