สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9524' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4568,12432,338,23538,20033,1777,24592,1816,11018,22671,4420,2206,8,13981,1803,4637,8886,12928 Array ( [0] => 4568 [1] => 12432 [2] => 338 [3] => 23538 [4] => 20033 [5] => 1777 [6] => 24592 [7] => 1816 [8] => 11018 [9] => 22671 [10] => 4420 [11] => 2206 [12] => 8 [13] => 13981 [14] => 1803 [15] => 4637 [16] => 8886 [17] => 12928 )