สินค้าหมด

1,100 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9518' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1135,1117,9601,9591,1122,6098,8133,9275,9852,3060,1134,9273,11516,4155,18500,20903,927,3919 Array ( [0] => 1135 [1] => 1117 [2] => 9601 [3] => 9591 [4] => 1122 [5] => 6098 [6] => 8133 [7] => 9275 [8] => 9852 [9] => 3060 [10] => 1134 [11] => 9273 [12] => 11516 [13] => 4155 [14] => 18500 [15] => 20903 [16] => 927 [17] => 3919 )