สินค้าหมด

1,100 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9518' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3100,5268,10342,1110,2084,2270,1136,433,927,1133,1128,3055,4131,4247,1124,3059,3098,1123 Array ( [0] => 3100 [1] => 5268 [2] => 10342 [3] => 1110 [4] => 2084 [5] => 2270 [6] => 1136 [7] => 433 [8] => 927 [9] => 1133 [10] => 1128 [11] => 3055 [12] => 4131 [13] => 4247 [14] => 1124 [15] => 3059 [16] => 3098 [17] => 1123 )