มีสินค้า

นิทานเด็ก

95 BAHT
add to cart

ขยะลอยเต็มแม่น้ำ น้ำก็เน่าด้วยสิ ทำยังไงดีนะ ที่จะให้น้ำกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม

  • Edutainment
  • Plan for Kids
q select pid from dex_product where pid<>'951' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2718,2720,965,2840,367,2717,959,949,958,955,960,2716,940,368,2841,966,364,2820 Array ( [0] => 2718 [1] => 2720 [2] => 965 [3] => 2840 [4] => 367 [5] => 2717 [6] => 959 [7] => 949 [8] => 958 [9] => 955 [10] => 960 [11] => 2716 [12] => 940 [13] => 368 [14] => 2841 [15] => 966 [16] => 364 [17] => 2820 )