มีสินค้า

นิทานเด็ก

95 BAHT
add to cart

ขยะลอยเต็มแม่น้ำ น้ำก็เน่าด้วยสิ ทำยังไงดีนะ ที่จะให้น้ำกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม

  • Edutainment
  • Plan for Kids
q select pid from dex_product where pid<>'951' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2712,372,2820,2719,960,949,2713,365,952,953,958,367,2716,967,2717,933,962,2839 Array ( [0] => 2712 [1] => 372 [2] => 2820 [3] => 2719 [4] => 960 [5] => 949 [6] => 2713 [7] => 365 [8] => 952 [9] => 953 [10] => 958 [11] => 367 [12] => 2716 [13] => 967 [14] => 2717 [15] => 933 [16] => 962 [17] => 2839 )