มีสินค้า

นิทานเด็ก

95 BAHT
add to cart

ขยะลอยเต็มแม่น้ำ น้ำก็เน่าด้วยสิ ทำยังไงดีนะ ที่จะให้น้ำกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม

  • Edutainment
  • Plan for Kids
q select pid from dex_product where pid<>'951' and ( pcharacter='90' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,962,361,2718,939,2840,366,2466,2839,952,959,2820,364,1305,941,2712,372,2721,955 Array ( [0] => 962 [1] => 361 [2] => 2718 [3] => 939 [4] => 2840 [5] => 366 [6] => 2466 [7] => 2839 [8] => 952 [9] => 959 [10] => 2820 [11] => 364 [12] => 1305 [13] => 941 [14] => 2712 [15] => 372 [16] => 2721 [17] => 955 )