มีสินค้า

79 BAHT
79 BAHT
add to cart

ข้อมูล :  กระดาษปอนด์ 75 แกรม 45แผ่น

ขนาด 15x21 (มีลายเส้น)

ใช้สำหรับจดบันทึก

q select pid from dex_product where pid<>'9500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20038,17514,4739,11489,1792,20982,19823,23670,22266,22670,20571,16219,10420,22694,1802,23022,13549,18330 Array ( [0] => 20038 [1] => 17514 [2] => 4739 [3] => 11489 [4] => 1792 [5] => 20982 [6] => 19823 [7] => 23670 [8] => 22266 [9] => 22670 [10] => 20571 [11] => 16219 [12] => 10420 [13] => 22694 [14] => 1802 [15] => 23022 [16] => 13549 [17] => 18330 )