มีสินค้า

79 BAHT
79 BAHT
add to cart

ข้อมูล :  กระดาษปอนด์ 75 แกรม 45แผ่น

ขนาด 15x21 (มีลายเส้น)

ใช้สำหรับจดบันทึก