สินค้าหมด

1,200 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9483' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8640,20845,9202,20848,16373,9523,8618,9264,10298,21397,4102,18708,20050,14469,19143,3097,3965,14488 Array ( [0] => 8640 [1] => 20845 [2] => 9202 [3] => 20848 [4] => 16373 [5] => 9523 [6] => 8618 [7] => 9264 [8] => 10298 [9] => 21397 [10] => 4102 [11] => 18708 [12] => 20050 [13] => 14469 [14] => 19143 [15] => 3097 [16] => 3965 [17] => 14488 )