สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9483' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21561,10034,7495,8612,8574,9247,11742,9164,6762,14678,22804,8616,1174,7068,8579,20843,8615,3858 Array ( [0] => 21561 [1] => 10034 [2] => 7495 [3] => 8612 [4] => 8574 [5] => 9247 [6] => 11742 [7] => 9164 [8] => 6762 [9] => 14678 [10] => 22804 [11] => 8616 [12] => 1174 [13] => 7068 [14] => 8579 [15] => 20843 [16] => 8615 [17] => 3858 )