สินค้าหมด

1,200 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9483' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8578,13154,17930,9202,8549,19121,3411,10743,8616,14488,13046,11574,10298,20152,23054,22446,21397,3081 Array ( [0] => 8578 [1] => 13154 [2] => 17930 [3] => 9202 [4] => 8549 [5] => 19121 [6] => 3411 [7] => 10743 [8] => 8616 [9] => 14488 [10] => 13046 [11] => 11574 [12] => 10298 [13] => 20152 [14] => 23054 [15] => 22446 [16] => 21397 [17] => 3081 )