สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9475' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12814,529,20574,14700,1820,10437,8490,17498,18302,8867,10057,20551,10606,20489,22902,16197,12253,18286 Array ( [0] => 12814 [1] => 529 [2] => 20574 [3] => 14700 [4] => 1820 [5] => 10437 [6] => 8490 [7] => 17498 [8] => 18302 [9] => 8867 [10] => 10057 [11] => 20551 [12] => 10606 [13] => 20489 [14] => 22902 [15] => 16197 [16] => 12253 [17] => 18286 )