สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9475' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24698,9442,4685,18301,2208,4415,21260,20393,20496,23345,9406,14517,13960,7853,14093,22664,22572,13858 Array ( [0] => 24698 [1] => 9442 [2] => 4685 [3] => 18301 [4] => 2208 [5] => 4415 [6] => 21260 [7] => 20393 [8] => 20496 [9] => 23345 [10] => 9406 [11] => 14517 [12] => 13960 [13] => 7853 [14] => 14093 [15] => 22664 [16] => 22572 [17] => 13858 )