สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9475' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2209,9820,39,14003,84,22684,18304,22902,25671,16319,1829,18331,25381,17518,19830,4395,23893,5950 Array ( [0] => 2209 [1] => 9820 [2] => 39 [3] => 14003 [4] => 84 [5] => 22684 [6] => 18304 [7] => 22902 [8] => 25671 [9] => 16319 [10] => 1829 [11] => 18331 [12] => 25381 [13] => 17518 [14] => 19830 [15] => 4395 [16] => 23893 [17] => 5950 )