สินค้าหมด

900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9475' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22786,5110,18305,24480,1829,21133,14168,9441,24478,8499,18853,5039,22689,18902,21162,1802,18585,22489 Array ( [0] => 22786 [1] => 5110 [2] => 18305 [3] => 24480 [4] => 1829 [5] => 21133 [6] => 14168 [7] => 9441 [8] => 24478 [9] => 8499 [10] => 18853 [11] => 5039 [12] => 22689 [13] => 18902 [14] => 21162 [15] => 1802 [16] => 18585 [17] => 22489 )