สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9425' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15973,4188,6188,1615,9815,18962,9767,19082,16308,20288,21236,21918,9394,6863,19379,20261,21936,4940 Array ( [0] => 15973 [1] => 4188 [2] => 6188 [3] => 1615 [4] => 9815 [5] => 18962 [6] => 9767 [7] => 19082 [8] => 16308 [9] => 20288 [10] => 21236 [11] => 21918 [12] => 9394 [13] => 6863 [14] => 19379 [15] => 20261 [16] => 21936 [17] => 4940 )