มีสินค้า

กล่องทิชชู่

295 BAHT

กล่องทิชชู่พันพัน ใช้ได้กับทิชชู่แบบม้วน มีพันพันไว้ติดบ้านหรือรถยนต์กันนะ!

q select pid from dex_product where pid<>'942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10458,21231,1429,18912,5257,12490,5663,3345,25373,23464,13668,13670,23382,25180,6573,20294,5173,13665 Array ( [0] => 10458 [1] => 21231 [2] => 1429 [3] => 18912 [4] => 5257 [5] => 12490 [6] => 5663 [7] => 3345 [8] => 25373 [9] => 23464 [10] => 13668 [11] => 13670 [12] => 23382 [13] => 25180 [14] => 6573 [15] => 20294 [16] => 5173 [17] => 13665 )