สินค้าเหลือน้อย

4,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9398' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1792,19833,15624,18166,20561,11107,2176,17511,22307,6821,23537,21782,17497,6996,8166,2181,12253,5012 Array ( [0] => 1792 [1] => 19833 [2] => 15624 [3] => 18166 [4] => 20561 [5] => 11107 [6] => 2176 [7] => 17511 [8] => 22307 [9] => 6821 [10] => 23537 [11] => 21782 [12] => 17497 [13] => 6996 [14] => 8166 [15] => 2181 [16] => 12253 [17] => 5012 )