สินค้าเหลือน้อย

3,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9398' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13091,13950,8888,2201,19810,8,16975,17502,21626,21014,19637,13855,21157,5110,19834,21250,20596,17506 Array ( [0] => 13091 [1] => 13950 [2] => 8888 [3] => 2201 [4] => 19810 [5] => 8 [6] => 16975 [7] => 17502 [8] => 21626 [9] => 21014 [10] => 19637 [11] => 13855 [12] => 21157 [13] => 5110 [14] => 19834 [15] => 21250 [16] => 20596 [17] => 17506 )