สินค้าเหลือน้อย

4,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9398' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1847,14076,21000,337,19822,8828,4341,28,9406,10021,14581,5113,8024,15842,13871,19829,19633,18319 Array ( [0] => 1847 [1] => 14076 [2] => 21000 [3] => 337 [4] => 19822 [5] => 8828 [6] => 4341 [7] => 28 [8] => 9406 [9] => 10021 [10] => 14581 [11] => 5113 [12] => 8024 [13] => 15842 [14] => 13871 [15] => 19829 [16] => 19633 [17] => 18319 )