พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features outro theme of anime series "Monsuno."

q select pid from dex_product where pid<>'9378' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10705,1193,7218,13665,8250,24323,22420,5220,6562,15815,18661,3321,1749,6298,19662,4957,20547,3017 Array ( [0] => 10705 [1] => 1193 [2] => 7218 [3] => 13665 [4] => 8250 [5] => 24323 [6] => 22420 [7] => 5220 [8] => 6562 [9] => 15815 [10] => 18661 [11] => 3321 [12] => 1749 [13] => 6298 [14] => 19662 [15] => 4957 [16] => 20547 [17] => 3017 )