พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro & outro theme single release of PS2 game "Dragon Ball Z Infinit World" sung by Hironobu Kageyama!

q select pid from dex_product where pid<>'9375' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23457,21396,10063,9152,4837,20589,6951,9667,16437,13388,18359,21538,17322,15887,15693,8414,18355,15840 Array ( [0] => 23457 [1] => 21396 [2] => 10063 [3] => 9152 [4] => 4837 [5] => 20589 [6] => 6951 [7] => 9667 [8] => 16437 [9] => 13388 [10] => 18359 [11] => 21538 [12] => 17322 [13] => 15887 [14] => 15693 [15] => 8414 [16] => 18355 [17] => 15840 )