พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features intro theme to Xbox360 & PS3 game "Dragonball Raging Blast" sung by Hironobu Kageyama.

q select pid from dex_product where pid<>'9374' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14548,20184,23294,10147,14474,6828,24121,6584,3442,20258,5450,3660,22984,7833,480,19069,3828,7957 Array ( [0] => 14548 [1] => 20184 [2] => 23294 [3] => 10147 [4] => 14474 [5] => 6828 [6] => 24121 [7] => 6584 [8] => 3442 [9] => 20258 [10] => 5450 [11] => 3660 [12] => 22984 [13] => 7833 [14] => 480 [15] => 19069 [16] => 3828 [17] => 7957 )