พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11200,23301,21402,19860,22063,5772,22589,22831,10231,22916,9927,23783,8407,1875,11921,18940,6279,23938 Array ( [0] => 11200 [1] => 23301 [2] => 21402 [3] => 19860 [4] => 22063 [5] => 5772 [6] => 22589 [7] => 22831 [8] => 10231 [9] => 22916 [10] => 9927 [11] => 23783 [12] => 8407 [13] => 1875 [14] => 11921 [15] => 18940 [16] => 6279 [17] => 23938 )