พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5621,18555,8253,19086,3881,9212,3212,21026,15790,17679,19092,20172,4981,18135,8028,22285,21337,10419 Array ( [0] => 5621 [1] => 18555 [2] => 8253 [3] => 19086 [4] => 3881 [5] => 9212 [6] => 3212 [7] => 21026 [8] => 15790 [9] => 17679 [10] => 19092 [11] => 20172 [12] => 4981 [13] => 18135 [14] => 8028 [15] => 22285 [16] => 21337 [17] => 10419 )