พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6569,16110,3032,5628,6454,14676,2754,5215,3642,21920,13035,23594,20950,20994,2703,8290,22984,10779 Array ( [0] => 6569 [1] => 16110 [2] => 3032 [3] => 5628 [4] => 6454 [5] => 14676 [6] => 2754 [7] => 5215 [8] => 3642 [9] => 21920 [10] => 13035 [11] => 23594 [12] => 20950 [13] => 20994 [14] => 2703 [15] => 8290 [16] => 22984 [17] => 10779 )