พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3909,6121,2087,2708,6245,24147,2694,10584,9813,22186,23787,2852,493,7331,20914,9392,15723,2385 Array ( [0] => 3909 [1] => 6121 [2] => 2087 [3] => 2708 [4] => 6245 [5] => 24147 [6] => 2694 [7] => 10584 [8] => 9813 [9] => 22186 [10] => 23787 [11] => 2852 [12] => 493 [13] => 7331 [14] => 20914 [15] => 9392 [16] => 15723 [17] => 2385 )