พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme song to PS3/Xbox360 game "DRAGONBALL RAGING BLAST2" sung by the super singer Hironobu Kageyama (Dragon Ball Z, Saint Seiya) !

q select pid from dex_product where pid<>'9373' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22626,23641,21704,24372,9975,20792,9299,20183,6424,6579,25027,10289,19092,23936,11234,9304,25581,24586 Array ( [0] => 22626 [1] => 23641 [2] => 21704 [3] => 24372 [4] => 9975 [5] => 20792 [6] => 9299 [7] => 20183 [8] => 6424 [9] => 6579 [10] => 25027 [11] => 10289 [12] => 19092 [13] => 23936 [14] => 11234 [15] => 9304 [16] => 25581 [17] => 24586 )