พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Theme of theatrical anime "TOWANOQUON" created by an anime studio Bones. Sung by LAZY.

q select pid from dex_product where pid<>'9372' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6068,22165,14320,1547,20950,5650,22460,6139,3195,8397,6867,24522,6582,2758,10419,14789,3940,10048 Array ( [0] => 6068 [1] => 22165 [2] => 14320 [3] => 1547 [4] => 20950 [5] => 5650 [6] => 22460 [7] => 6139 [8] => 3195 [9] => 8397 [10] => 6867 [11] => 24522 [12] => 6582 [13] => 2758 [14] => 10419 [15] => 14789 [16] => 3940 [17] => 10048 )