สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9358' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16842,15599,7262,17131,17747,5933,7876,10929,8106,9807,9804,15535,12313,12108,7024,23189,12305,16859 Array ( [0] => 16842 [1] => 15599 [2] => 7262 [3] => 17131 [4] => 17747 [5] => 5933 [6] => 7876 [7] => 10929 [8] => 8106 [9] => 9807 [10] => 9804 [11] => 15535 [12] => 12313 [13] => 12108 [14] => 7024 [15] => 23189 [16] => 12305 [17] => 16859 )