สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9357' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17753,10407,15239,16855,9977,21033,20797,7025,23192,6080,14010,6672,7305,11113,7519,20023,15182,5568 Array ( [0] => 17753 [1] => 10407 [2] => 15239 [3] => 16855 [4] => 9977 [5] => 21033 [6] => 20797 [7] => 7025 [8] => 23192 [9] => 6080 [10] => 14010 [11] => 6672 [12] => 7305 [13] => 11113 [14] => 7519 [15] => 20023 [16] => 15182 [17] => 5568 )