สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9357' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10532,5726,10961,15224,7019,5088,11159,21046,15215,7032,10933,5842,9989,8333,12937,22085,15378,12110 Array ( [0] => 10532 [1] => 5726 [2] => 10961 [3] => 15224 [4] => 7019 [5] => 5088 [6] => 11159 [7] => 21046 [8] => 15215 [9] => 7032 [10] => 10933 [11] => 5842 [12] => 9989 [13] => 8333 [14] => 12937 [15] => 22085 [16] => 15378 [17] => 12110 )