สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15435,5194,147,20594,13848,1853,24474,21291,18328,22674,24695,1801,18313,16216,14071,4402,23056,6 Array ( [0] => 15435 [1] => 5194 [2] => 147 [3] => 20594 [4] => 13848 [5] => 1853 [6] => 24474 [7] => 21291 [8] => 18328 [9] => 22674 [10] => 24695 [11] => 1801 [12] => 18313 [13] => 16216 [14] => 14071 [15] => 4402 [16] => 23056 [17] => 6 )