สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9333' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11960,16212,10866,22786,21625,14955,16184,19833,1784,13934,1816,19405,18314,24004,13887,1788,16195,20982 Array ( [0] => 11960 [1] => 16212 [2] => 10866 [3] => 22786 [4] => 21625 [5] => 14955 [6] => 16184 [7] => 19833 [8] => 1784 [9] => 13934 [10] => 1816 [11] => 19405 [12] => 18314 [13] => 24004 [14] => 13887 [15] => 1788 [16] => 16195 [17] => 20982 )