พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9328' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12981,18105,18102,18117,13684,18100,12885,18104,18103,18099,9327,12980,18101,18098 Array ( [0] => 12981 [1] => 18105 [2] => 18102 [3] => 18117 [4] => 13684 [5] => 18100 [6] => 12885 [7] => 18104 [8] => 18103 [9] => 18099 [10] => 9327 [11] => 12980 [12] => 18101 [13] => 18098 )