พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9328' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12980,12981,18098,18103,9327,18104,18117,12885,13684,18100,18099,18102,18101,18105 Array ( [0] => 12980 [1] => 12981 [2] => 18098 [3] => 18103 [4] => 9327 [5] => 18104 [6] => 18117 [7] => 12885 [8] => 13684 [9] => 18100 [10] => 18099 [11] => 18102 [12] => 18101 [13] => 18105 )