พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9328' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9327,12980,18105,18103,13684,18104,18099,12981,18101,12885,18117,18100,18102,18098 Array ( [0] => 9327 [1] => 12980 [2] => 18105 [3] => 18103 [4] => 13684 [5] => 18104 [6] => 18099 [7] => 12981 [8] => 18101 [9] => 12885 [10] => 18117 [11] => 18100 [12] => 18102 [13] => 18098 )