พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9327' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18103,18098,12981,12980,12885,9328,18100,18101,18117,18105,18099,18104,18102,13684 Array ( [0] => 18103 [1] => 18098 [2] => 12981 [3] => 12980 [4] => 12885 [5] => 9328 [6] => 18100 [7] => 18101 [8] => 18117 [9] => 18105 [10] => 18099 [11] => 18104 [12] => 18102 [13] => 13684 )