พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9327' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18104,18098,18101,13684,18100,18105,18099,12885,9328,12981,18117,12980,18102,18103 Array ( [0] => 18104 [1] => 18098 [2] => 18101 [3] => 13684 [4] => 18100 [5] => 18105 [6] => 18099 [7] => 12885 [8] => 9328 [9] => 12981 [10] => 18117 [11] => 12980 [12] => 18102 [13] => 18103 )