พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9327' and ( pcharacter='481' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9328,18101,18098,13684,18102,18117,18105,12885,18099,18103,12981,12980,18104,18100 Array ( [0] => 9328 [1] => 18101 [2] => 18098 [3] => 13684 [4] => 18102 [5] => 18117 [6] => 18105 [7] => 12885 [8] => 18099 [9] => 18103 [10] => 12981 [11] => 12980 [12] => 18104 [13] => 18100 )