สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9326' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4868,86,1829,8772,42,6402,8873,8828,6403,22114,14624,8885,18156,6401,17521,16211,8990,6400 Array ( [0] => 4868 [1] => 86 [2] => 1829 [3] => 8772 [4] => 42 [5] => 6402 [6] => 8873 [7] => 8828 [8] => 6403 [9] => 22114 [10] => 14624 [11] => 8885 [12] => 18156 [13] => 6401 [14] => 17521 [15] => 16211 [16] => 8990 [17] => 6400 )