สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9326' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13075,8126,15435,18852,1834,20168,8720,15640,10022,2214,14084,13862,19831,2177,6399,14581,21855,18791 Array ( [0] => 13075 [1] => 8126 [2] => 15435 [3] => 18852 [4] => 1834 [5] => 20168 [6] => 8720 [7] => 15640 [8] => 10022 [9] => 2214 [10] => 14084 [11] => 13862 [12] => 19831 [13] => 2177 [14] => 6399 [15] => 14581 [16] => 21855 [17] => 18791 )