สินค้าเหลือน้อย

6,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9317' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20220,3548,2784,1241,23018,6708,4606,6697,10257,2923,4613,3300,22424,1263,1285,23910,3278,2865 Array ( [0] => 20220 [1] => 3548 [2] => 2784 [3] => 1241 [4] => 23018 [5] => 6708 [6] => 4606 [7] => 6697 [8] => 10257 [9] => 2923 [10] => 4613 [11] => 3300 [12] => 22424 [13] => 1263 [14] => 1285 [15] => 23910 [16] => 3278 [17] => 2865 )