สินค้าเหลือน้อย

6,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9317' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4591,3324,9746,1225,4728,1273,2770,23089,4059,6698,9741,10256,4613,2728,3548,4576,11128,1258 Array ( [0] => 4591 [1] => 3324 [2] => 9746 [3] => 1225 [4] => 4728 [5] => 1273 [6] => 2770 [7] => 23089 [8] => 4059 [9] => 6698 [10] => 9741 [11] => 10256 [12] => 4613 [13] => 2728 [14] => 3548 [15] => 4576 [16] => 11128 [17] => 1258 )