สินค้าหมด

Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

300 BAHT

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
 
- Ultra Hero series introduces [Ultraman Gide Primitive] Soft Vinyl!
 
( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

/
q select pid from dex_product where pid<>'9316' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9993,10689,19619,11733,21869,18675,20043,18680,9994,9827,22211,11734,15822,9996,11736,20045,20042,9992 Array ( [0] => 9993 [1] => 10689 [2] => 19619 [3] => 11733 [4] => 21869 [5] => 18675 [6] => 20043 [7] => 18680 [8] => 9994 [9] => 9827 [10] => 22211 [11] => 11734 [12] => 15822 [13] => 9996 [14] => 11736 [15] => 20045 [16] => 20042 [17] => 9992 )