มีสินค้า

Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
 
- Ultra Hero series introduces [Ultraman Gide Primitive] Soft Vinyl!
 
( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

/
q select pid from dex_product where pid<>'9316' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9995,11733,9315,10502,10689,20042,11734,18674,20046,9993,22211,9999,20047,9998,11738,10000,10499,10690 Array ( [0] => 9995 [1] => 11733 [2] => 9315 [3] => 10502 [4] => 10689 [5] => 20042 [6] => 11734 [7] => 18674 [8] => 20046 [9] => 9993 [10] => 22211 [11] => 9999 [12] => 20047 [13] => 9998 [14] => 11738 [15] => 10000 [16] => 10499 [17] => 10690 )