มีสินค้า

Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

300 BAHT
add to cart

Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
 
- Ultra Hero series introduces [Ultraman Gide Primitive] Soft Vinyl!
 
( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )
Item Size/Weight : 14.6 x 6.5 x 3 cm / 31g

/
q select pid from dex_product where pid<>'9316' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11737,11732,10693,18680,11733,9996,10501,11730,9315,9995,20049,10690,21869,10691,20043,10499,20048,9313 Array ( [0] => 11737 [1] => 11732 [2] => 10693 [3] => 18680 [4] => 11733 [5] => 9996 [6] => 10501 [7] => 11730 [8] => 9315 [9] => 9995 [10] => 20049 [11] => 10690 [12] => 21869 [13] => 10691 [14] => 20043 [15] => 10499 [16] => 20048 [17] => 9313 )