มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9315' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9999,11735,10691,11737,20043,11734,18674,9314,10689,19619,20047,19621,11733,20049,9312,18681,15822,15823 Array ( [0] => 9999 [1] => 11735 [2] => 10691 [3] => 11737 [4] => 20043 [5] => 11734 [6] => 18674 [7] => 9314 [8] => 10689 [9] => 19619 [10] => 20047 [11] => 19621 [12] => 11733 [13] => 20049 [14] => 9312 [15] => 18681 [16] => 15822 [17] => 15823 )