มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9315' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,9993,11730,10693,18678,19621,10497,9995,10502,20048,10500,9996,11734,10690,15822,11731,18677,18680 Array ( [0] => 10000 [1] => 9993 [2] => 11730 [3] => 10693 [4] => 18678 [5] => 19621 [6] => 10497 [7] => 9995 [8] => 10502 [9] => 20048 [10] => 10500 [11] => 9996 [12] => 11734 [13] => 10690 [14] => 15822 [15] => 11731 [16] => 18677 [17] => 18680 )