มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9315' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,10498,10500,20049,18678,18672,9316,11735,9993,24239,22211,9312,9999,11732,10693,9314,10000,11731 Array ( [0] => 9998 [1] => 10498 [2] => 10500 [3] => 20049 [4] => 18678 [5] => 18672 [6] => 9316 [7] => 11735 [8] => 9993 [9] => 24239 [10] => 22211 [11] => 9312 [12] => 9999 [13] => 11732 [14] => 10693 [15] => 9314 [16] => 10000 [17] => 11731 )