สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9314' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9827,9315,18678,18674,10497,15823,18677,22211,11730,11738,10502,9316,10498,11731,20048,18672,21869,10500 Array ( [0] => 9827 [1] => 9315 [2] => 18678 [3] => 18674 [4] => 10497 [5] => 15823 [6] => 18677 [7] => 22211 [8] => 11730 [9] => 11738 [10] => 10502 [11] => 9316 [12] => 10498 [13] => 11731 [14] => 20048 [15] => 18672 [16] => 21869 [17] => 10500 )