มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9313' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,11738,9312,20044,18681,15823,11734,18678,11733,9995,11735,20047,11732,18672,18675,10692,10498,19619 Array ( [0] => 9998 [1] => 11738 [2] => 9312 [3] => 20044 [4] => 18681 [5] => 15823 [6] => 11734 [7] => 18678 [8] => 11733 [9] => 9995 [10] => 11735 [11] => 20047 [12] => 11732 [13] => 18672 [14] => 18675 [15] => 10692 [16] => 10498 [17] => 19619 )