มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9313' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22211,10692,9316,20046,9993,9996,11731,10000,9315,18672,20043,18674,15823,20048,11733,10498,18677,15822 Array ( [0] => 22211 [1] => 10692 [2] => 9316 [3] => 20046 [4] => 9993 [5] => 9996 [6] => 11731 [7] => 10000 [8] => 9315 [9] => 18672 [10] => 20043 [11] => 18674 [12] => 15823 [13] => 20048 [14] => 11733 [15] => 10498 [16] => 18677 [17] => 15822 )