มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9313' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10501,20042,18678,15822,18675,11730,9312,10000,19619,21869,9996,20048,9314,18672,22211,11733,9992,9316 Array ( [0] => 10501 [1] => 20042 [2] => 18678 [3] => 15822 [4] => 18675 [5] => 11730 [6] => 9312 [7] => 10000 [8] => 19619 [9] => 21869 [10] => 9996 [11] => 20048 [12] => 9314 [13] => 18672 [14] => 22211 [15] => 11733 [16] => 9992 [17] => 9316 )