สินค้าหมด

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10502,9316,10500,9995,18681,9992,20043,11731,11734,9996,10690,20044,10501,9827,20047,15823,18675,10692 Array ( [0] => 10502 [1] => 9316 [2] => 10500 [3] => 9995 [4] => 18681 [5] => 9992 [6] => 20043 [7] => 11731 [8] => 11734 [9] => 9996 [10] => 10690 [11] => 20044 [12] => 10501 [13] => 9827 [14] => 20047 [15] => 15823 [16] => 18675 [17] => 10692 )