สินค้าหมด

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20042,11729,9827,9316,9992,11732,9993,9313,11738,9998,11737,10500,11736,10691,15822,18677,9996,10499 Array ( [0] => 20042 [1] => 11729 [2] => 9827 [3] => 9316 [4] => 9992 [5] => 11732 [6] => 9993 [7] => 9313 [8] => 11738 [9] => 9998 [10] => 11737 [11] => 10500 [12] => 11736 [13] => 10691 [14] => 15822 [15] => 18677 [16] => 9996 [17] => 10499 )