สินค้าเหลือน้อย

2,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18680,20047,9313,9315,9993,20048,9999,21869,20045,11734,11735,10690,18675,11733,11738,11732,10692,11736 Array ( [0] => 18680 [1] => 20047 [2] => 9313 [3] => 9315 [4] => 9993 [5] => 20048 [6] => 9999 [7] => 21869 [8] => 20045 [9] => 11734 [10] => 11735 [11] => 10690 [12] => 18675 [13] => 11733 [14] => 11738 [15] => 11732 [16] => 10692 [17] => 11736 )