สินค้าเหลือน้อย

2,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9312' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11737,10689,11733,9994,20043,15822,19621,11729,10693,20049,10692,18678,11730,9315,9999,11732,11734,18675 Array ( [0] => 11737 [1] => 10689 [2] => 11733 [3] => 9994 [4] => 20043 [5] => 15822 [6] => 19621 [7] => 11729 [8] => 10693 [9] => 20049 [10] => 10692 [11] => 18678 [12] => 11730 [13] => 9315 [14] => 9999 [15] => 11732 [16] => 11734 [17] => 18675 )