พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

CD release from JAM Project featuring the theme to theatrical anime feature "Kero 0 Shuppatsu Dayo! Zenin Shugo!!"

q select pid from dex_product where pid<>'9305' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11211,9245,6516,22274,6579,9385,9225,6616,21701,3867,8976,12975,4234,11404,203,23120,6546,2743 Array ( [0] => 11211 [1] => 9245 [2] => 6516 [3] => 22274 [4] => 6579 [5] => 9385 [6] => 9225 [7] => 6616 [8] => 21701 [9] => 3867 [10] => 8976 [11] => 12975 [12] => 4234 [13] => 11404 [14] => 203 [15] => 23120 [16] => 6546 [17] => 2743 )