พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

CD release from JAM Project featuring the theme to theatrical anime feature "Kero 0 Shuppatsu Dayo! Zenin Shugo!!"

q select pid from dex_product where pid<>'9305' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1561,506,20997,20989,10853,22979,18620,9161,5501,19746,19756,16138,6614,23343,8829,5215,4842,3882 Array ( [0] => 1561 [1] => 506 [2] => 20997 [3] => 20989 [4] => 10853 [5] => 22979 [6] => 18620 [7] => 9161 [8] => 5501 [9] => 19746 [10] => 19756 [11] => 16138 [12] => 6614 [13] => 23343 [14] => 8829 [15] => 5215 [16] => 4842 [17] => 3882 )