พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from JAM Project and the intro theme to anime series "Steel Jeeg."

q select pid from dex_product where pid<>'9300' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22723,10896,24629,7341,23646,3033,3166,5697,5687,1404,20177,21334,6246,22285,22587,20993,9260,9194 Array ( [0] => 22723 [1] => 10896 [2] => 24629 [3] => 7341 [4] => 23646 [5] => 3033 [6] => 3166 [7] => 5697 [8] => 5687 [9] => 1404 [10] => 20177 [11] => 21334 [12] => 6246 [13] => 22285 [14] => 22587 [15] => 20993 [16] => 9260 [17] => 9194 )