พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from JAM Project and the intro theme to anime series "Steel Jeeg."

q select pid from dex_product where pid<>'9300' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17679,19738,22186,14557,8281,21919,3531,22588,17403,19315,19482,5646,7341,5680,2851,3824,1413,10141 Array ( [0] => 17679 [1] => 19738 [2] => 22186 [3] => 14557 [4] => 8281 [5] => 21919 [6] => 3531 [7] => 22588 [8] => 17403 [9] => 19315 [10] => 19482 [11] => 5646 [12] => 7341 [13] => 5680 [14] => 2851 [15] => 3824 [16] => 1413 [17] => 10141 )