พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

New single release from JAM Project and the intro theme to anime series "Steel Jeeg."

q select pid from dex_product where pid<>'9300' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12472,3019,23788,6590,6463,20172,19860,21975,2744,4010,14089,2751,2885,19057,3627,9479,1515,21706 Array ( [0] => 12472 [1] => 3019 [2] => 23788 [3] => 6590 [4] => 6463 [5] => 20172 [6] => 19860 [7] => 21975 [8] => 2744 [9] => 4010 [10] => 14089 [11] => 2751 [12] => 2885 [13] => 19057 [14] => 3627 [15] => 9479 [16] => 1515 [17] => 21706 )