พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9294' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2456,9170,9259,9250,9232,2455,6191,9301,9216,1510,1505,2462,9200,14123,9178,2460,5652,9174 Array ( [0] => 2456 [1] => 9170 [2] => 9259 [3] => 9250 [4] => 9232 [5] => 2455 [6] => 6191 [7] => 9301 [8] => 9216 [9] => 1510 [10] => 1505 [11] => 2462 [12] => 9200 [13] => 14123 [14] => 9178 [15] => 2460 [16] => 5652 [17] => 9174 )