พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9294' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2460,9170,9216,2455,16093,1505,9200,9259,2462,9368,1506,9232,9174,9303,1310,1501,2461,2463 Array ( [0] => 2460 [1] => 9170 [2] => 9216 [3] => 2455 [4] => 16093 [5] => 1505 [6] => 9200 [7] => 9259 [8] => 2462 [9] => 9368 [10] => 1506 [11] => 9232 [12] => 9174 [13] => 9303 [14] => 1310 [15] => 1501 [16] => 2461 [17] => 2463 )