สินค้าเหลือน้อย

4,650 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'9275' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1631,927,1132,3100,4247,11516,22557,2084,5058,3056,3058,1135,17388,3089,4196,20903,12233,1133 Array ( [0] => 1631 [1] => 927 [2] => 1132 [3] => 3100 [4] => 4247 [5] => 11516 [6] => 22557 [7] => 2084 [8] => 5058 [9] => 3056 [10] => 3058 [11] => 1135 [12] => 17388 [13] => 3089 [14] => 4196 [15] => 20903 [16] => 12233 [17] => 1133 )