สินค้าหมด

4,650 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9275' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,221,10750,22225,5085,9591,25254,11114,4789,1111,8422,928,1113,18648,21556,10342,10521,3966,433 Array ( [0] => 221 [1] => 10750 [2] => 22225 [3] => 5085 [4] => 9591 [5] => 25254 [6] => 11114 [7] => 4789 [8] => 1111 [9] => 8422 [10] => 928 [11] => 1113 [12] => 18648 [13] => 21556 [14] => 10342 [15] => 10521 [16] => 3966 [17] => 433 )