พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Contains the intro & outro theme songs to the anime "Shin Getter Robo."

q select pid from dex_product where pid<>'9258' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22461,20289,5623,16049,10851,10137,9143,23044,1457,22194,23818,20785,23474,2948,20119,1522,22303,22918 Array ( [0] => 22461 [1] => 20289 [2] => 5623 [3] => 16049 [4] => 10851 [5] => 10137 [6] => 9143 [7] => 23044 [8] => 1457 [9] => 22194 [10] => 23818 [11] => 20785 [12] => 23474 [13] => 2948 [14] => 20119 [15] => 1522 [16] => 22303 [17] => 22918 )